― ARCHIVES ―

2020年 4月

no image 町議会議員選挙

小坂町議会議員選挙 開票結果速報2020 公明等立候補者の情勢予測と公約・出口調査(選挙速報から開票結果へ)町議会議員選挙の開票速報と結果(秋田県小坂町2020年3月23日)

2020年4月30日
時事速報
小坂町議会議員選挙の確定結果速報を追記しました 小坂町議会議員選挙(秋田県)の結果と速報です。任期満了により、2020年3月23日に施行さ …